ISABELLE MILLON

Katılacağı Etkinlikler

    Yazar Hakkında


    ISABELLE MILLON

    Felsefeci, eğitimci, danışman, editör ve araştırmacı Isabelle Millon, Fransa'da ve yurtdışında farklı yerlerde yürütülen, yetişkin ve çocuklara yönelik atölye çalışmalarında uygulayıcı olarak görev alıyor. Yirmiden fazla ülkede atölyeler, seminerler düzenliyor; öğretmenleri, avukatları vb. eğitiyor. Fransa'da, özellikle okullarda eğitim gören çocuk ve gençlerle ilgili projelerde çalışıyor ve ilkokul-ortaokul öğretmenlerini, eğitim danışmanlarını, kütüphane görevlilerini, sosyal yardım uzmanlarını felsefi uygulamalar konusunda eğitiyor. Ayrıca, yetişkin ve çocuklarla, felsefi danışman olarak çalışıyor.

    Ünlü filozof Oscar Brenifier ile Fransa'da birlikte kurdukları Felsefi Uygulamalar Enstitüsü'nün (Institut de Pratiques Philosophiques) müdürü olan Millon, kültür merkezleri, kütüphaneler, gençlik yurtları ve okullarda düzenlenen felsefi atölyelerin organizasyonu ve uygulanmasıyla ilgileniyor, Fransızca ve İngilizce eleştirel düşünce ile ilgili eğitim programları ve seminerler düzenliyor. Genç yetişkin ve yetişkinler için yazılmış birçok kitabın yazarı olan Millon, çok sayıda kitap ve dergi ile ortak çalışmalar yürütüyor.  Oscar Brenifier’le birlikte kaleme aldıkları “Nasreddin Hoca ile Düşünmeyi Öğrenmek”, TUDEM Yayınları tarafından basılmıştır.